menu

Το Sustainability Performance Directory έχει ως στόχο τη δημιουργία του Επιχειρηματικού Δείκτη Βιώσιμης Ανάπτυξης. Υποστηρίζει τις ελληνικές επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα που δημιουργούν τα κανονιστικά πλαίσια που ισχύουν, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη δημοσιοποίηση των μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών από την επιχειρηματική δραστηριότητά τους, για την εξασφάλιση ευνοϊκότερης χρηματοδότησης από Τράπεζες και Επενδυτές, για την ένταξή τους σε Υπεύθυνα Δίκτυα Προμηθευτών και για τη σηματοδότηση και αναγνώριση της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας από τους καταναλωτές.
 

Ανάδειξη των
The MOST SUSTAINABLE COMPANIES 2019


Οι 21 εταιρίες που κατάφεραν να ενταχθούν στην ηγετική ομάδα των ελίτ της ελληνικής επιχειρηματικής σκηνής μπορούν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του νέου αναπτυξιακού μοντέλου που συνδέεται άμεσα με την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και την προσέλκυση επενδύσεων. Μπορούν, επίσης, να λειτουργήσουν ως παραδείγματα καλής επιχειρηματικής πρακτικής και να επηρεάσουν περαιτέρω μέσω του Δικτύου Πελατών –Προμηθευτών τους την ευρύτερη ωρίμανση της ελληνικής αγοράς στην υιοθέτηση μοντέλων Βιώσιμης Ανάπτυξης.
xorigoi
To Sustainability Performance Directory
κατατάσσει/ αναδεικνύει ΟΛΕΣ τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε τρία επίπεδα:

The MOST SUSTAINABLE COMPANIES in Greece
2019

 

Γεώργιος Σκοτίδας

Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ΠΑΕΓΑΕ

«Η ΠΑΕΓΑΕ, κατέχοντας ηγετική θέση στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας, προσεγγίζει την επιχειρηματικότητα με αίσθημα υπευθυνότητας και διαφάνειας αναγνωρίζοντας τον αντίκτυπο της δραστηριότητάς της στον κλάδο και την αγορά γενικότερα. Υλοποιεί ένα πλάνο δράσεων εταιρικής υπευθυνότητας που στοχεύει στην οικονομική ανάπτυξη και βιωσιμότητα της εταιρείας. Η Διοικητική ομάδα και οι εργαζόμενοι της ΠΑΕΓΑΕ παραμένουν πιστοί στις αρχές και αξίες της καθορισμένης εταιρικής - κοινωνικής ευθύνης της, κατά τη διαμόρφωση και υλοποίηση του πλάνου αειφορίας της εταιρείας».

 

Πηνελόπη Παγώνη

Ανώτερη Διευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας, Περιβάλλοντος& Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

«Στον Όμιλο Ελληνικά Πετρέλαια, από το 2004, η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί στρατηγική επιλογή και τρόπο λειτουργίας για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων, την ανταπόκριση στις αυξανόμενες ανάγκες και απαιτήσεις της κοινωνίας και την προστασία του περιβάλλοντος. Αναγνωρίζοντας τη σημαντική επιρροή των καλών πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης στην αλυσίδα των προμηθευτών -καταναλωτών μας, δεσμευόμαστε για την ενίσχυση αυτών μέσα και από το Sustainability Performance Directory».

 

Γιάννης Καντώρος

Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου INTERAMERICAN

«Σε μια εποχή υψηλών απαιτήσεων για την επίτευξη επιχειρηματικής ανάπτυξης σε συνδυασμό με την κοινωνική ισορροπία και ευημερία, είναι αναγκαίο ένα νέο συμβόλαιο σχέσης αμοιβαίου οφέλους, σεβασμού και εμπιστοσύνης μεταξύ επιχειρήσεων και κοινωνίας. Γι’ αυτό τον λόγο, δημιουργώντας Αξία για όλα τα Ενδιαφερόμενα Μέρη, η INTERAMERICAN από θέση ευθύνης ακολουθεί με συνέπεια τον Ελληνικό Κώδικα Βιωσιμότητας».

 

Αλέξανδρος Κατσιάμπουλας

Διευθυντής Περιβάλλοντος, Ποιότητας & Βιώσιμης Ανάπτυξης Κλάδος Τσιμέντου Ελλάδος Ομίλου ΤΙΤΑΝ

«Στην 115 ετών ιστορία του Τιτάνα προσπαθούμε συνεχώς να κάνουμε τη θετική διαφορά σε ανθρώπους, κοινωνία και περιβάλλον μέσα από μία ουσιαστική σύμπραξη με τους συμμετόχους. Έμπρακτη αναγνώριση των προσπαθειών μας είναι και η ένταξη της εταιρίας μας στην ομάδα των 21 πρωτοπόρων ελληνικών επιχειρήσεων που προωθούν ενεργά μέσω της εφοδιαστικής τους αλυσίδας αυτό το νέο αναπτυξιακό μοντέλο».

 

Δέσποινα Χαμηλάκη

Διευθύντρια Διεύθυνσης Περιβαλλοντικών & Κοινωνικών Υποθέσεων Αειφόρου Ανάπτυξης Ομίλου ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

«Η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής κουλτούρας της Eurobank που υλοποιείται σε όλες τις πτυχές της δραστηριότητάς της. Η Eurobank στηρίζει την οικονομία, διαχειρίζεται τις επιπτώσεις της στο περιβάλλον και την κοινωνία, ενώ παράλληλα ενθαρρύνει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της προς την υιοθέτηση βέλτιστων περιβαλλοντικών και κοινωνικών πρακτικών».

 

Κωνσταντίνα Δεληαργύρη

Corporate Communications & CSR, Ηead of CSR LIDL HELLAS & ΣΙΑ Ο.Ε.

«Στη Lidl Ελλάς η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης είναι συνυφασμένη με την εταιρική μας κουλτούρα. Συνιστά όραμα αλλά και επιχειρηματική φιλοσοφία. Για τη Lidl Ελλάς η βιωσιμότητα λειτουργεί ως ροή ολικής ευθύνης. Είναι ταυτόχρονα και δίκτυο αλληλεπίδρασης, που επηρεάζει θετικά όλο το δίκτυο των ενδιαφερόμενων μερών μας, δηλαδή όλη την κοινωνία».

 

Χρήστος Γεωργακόπουλος

Διευθύνων Σύμβουλος ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Α.Ε.Γ.Α.

«H Ευρωπαϊκή Πίστη δεσμεύεται για συνεχή και συνεπή εφαρμογή πολιτικών και δράσεων για βιώσιμη ανάπτυξη και εταιρική κοινωνική ευθύνη. Αυτές οι πολιτικές άλλωστε χαρακτηρίζουν την λειτουργία της επί 40 συναπτά έτη. Δεσμεύεται περαιτέρω ότι θα πράττει ό,τι επιβάλλεται για την υιοθέτηση αυτών των πολιτικών από το προσωπικό της των 5500 προσώπων».

 

Δημήτρης Δημητριάδης

Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

«Στην Ελληνικός Χρυσός προσεγγίζουμε όλα τα επιχειρησιακά μας θέματα βασισμένοι στον ανθρώπινο παράγοντα. Οι άνθρωποί μας είναι η καρδιά όλων μας των δραστηριοτήτων. Μέσα από την δραστηριότητά μας στοχεύουμε στη βελτιστοποίηση όλων των δεικτών βιώσιμης ανάπτυξης τόσο για τους εργαζόμενους μας όσο και για τους συνεργάτες, τους προμηθευτές και την ευρύτερη κοινωνία της κεντρικής Μακεδονίας».

 

Δημήτρης Γιαννακόπουλος,

Αντιπρόεδρος ΔΣ & Αναπληρωτής Δ/νων Σύμβουλος ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.

«Η υιοθέτηση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης είναι κρίσιμη για το παρόν και το μέλλον της επιχειρηματικότητας. Η πρωτοβουλία Sustainable Greece έρχεται να συστηματοποιήσει όλες αυτές τις προσπάθειες που κάνουν εταιρείες όπως η ΒΙΑΝΕΞ, προκειμένου η δραστηριότητά μας να αφήνει θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία».

 

Αντώνης Καρόκης,

External Affairs Director MSD ΕΛΛΑΔΟΣ

«Ως μία εκ των Top Sustainable Companies αποτελεί τιμή, ευθύνη και δέσμευση της MSD Ελλάδος να συνεχίσουμε τις δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης και να υλοποιήσουμε το όραμά μας: Εστιάζουμε στη βελτίωση της υγείας του πληθυσμού και προσπαθούμε να καταστήσουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη ευθύνη όλων μας».

 

Ανδρέας Καρταπάνης,

Διευθύνων Σύμβουλος ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ

«Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ μετουσιώνει στον στρατηγικό σχεδιασμό όλων των νοσοκομείων και εταιρειών του πολιτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης, καθώς πιστεύουμε ότι η εν γένει/ ανάπτυξη του Ομίλου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την κοινωνία, το περιβάλλον, τους εργαζόμενους και την εθνική οικονομία. Με πλήρη συναίσθηση του «ευαίσθητου» κλάδου που δραστηριοποιούμαστε, έχουμε δεσμευτεί έναντι όλων των συμμετόχων μας ότι, όλοι εμείς στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ θα συνεχίσουμε να προσεγγίζουμε με Υπευθυνότητα τα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης».

 

Αθανάσιος Κεφάλας,

IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

«Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι κύρια συνιστώσα της επιχειρηματικής στρατηγικής μας. Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τις επιδράσεις που μπορεί να έχει η λειτουργία μας σε πελάτες, εργαζόμενους, προμηθευτές, φυσικό περιβάλλον και τοπικές κοινωνίες. Δρούμε ως υπεύθυνοι εταιρικοί πολίτες και επιδιώκουμε τη συνεχή βελτίωση θέτοντας υψηλούς στόχους (πχ. μείωση εκπομπών CO2, αύξηση ανακύκλωσης νερού, συστηματική βελτίωση της ασφάλειας στην εργασία)».

 

Αθανάσιος Πολυχρονόπουλος,

Αντιπρόεδρος Διεθνούς Ανάπτυξης POLYECO S.A.

«Στόχος και δέσμευση της Διοίκησης της εταιρείας μας POLYECO SA αποτελεί η συνέχιση μίας ολιστικής προσέγγισης σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης καθώς και η υποστήριξη εργαλείων όπως το SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY, για την ευρύτερη ενημέρωση-εκπαίδευση του δικτύου των προμηθευτών της και των πελατών της καθώς και την προσέλκυση επενδύσεων, ως παραδείγματα καινοτόμου επιχειρηματικής πρακτικής».

 

Σοφία Δασκαλάκη - Μυτιληναίου,

Ειδική Σύμβουλος CEO, ΜΕΛΟΣ ΔΣ MYTILINEΟS

«H κατάταξη της MYTILINEΟS στην ομάδα των "Sustainability Leaders 2017", αποτελεί μία στιβαρή απόδειξη ότι βρισκόμαστε, μετά από 10 χρόνια συστηματικής προσπάθειας, στην σωστή κατεύθυνση της Υπεύθυνης Ανάπτυξης, αλλά κυρίως ένα έναυσμα για το μέλλον ώστε να κινηθούμε, με ανανεωμένη διακυβέρνηση και νέα λειτουργική δομή, με περισσότερη μεθοδικότητα και αποτελεσματικότητα, προς την κατεύθυνση της προώθησης βιώσιμων πρακτικών σε όλα τα στάδια της αλυσίδας αξίας μας».

 

Γεώργιος Παπαδημητρίου,

Head of Renewables Energies Rest of Europe and North Africa ENEL GREEN POWER HELLAS Α.Ε.

«Η Enel Green Power Hellas ως εταιρία που δραστηριοποιείται αποκλειστικά στον κλάδο των ΑΠΕ αποτελεί εξ’ ορισμού ένα όχημα αειφορίας, ωστόσο δεν περιορίζεται σε αυτό αλλά φροντίζει να ενσωματώνει αειφορικές πρακτικές σε όλες τις καθημερινές της δραστηριότητες πάντα με γνώμονα την ηθική ακεραιότητα».

 

Εύη Ιωαννίδου,

Head of Communications & P.R., HERACLES Group, LafargeHolcim Greece

«Βασική αρχή του ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ αποτελεί η ανάπτυξη με υπευθυνότητα και βιωσιμότητα, προσθέτοντας αξία σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders). Δεσμευόμαστε ότι, με προτεραιότητα την Υγεία & Ασφάλεια, θα λειτουργούμε με σεβασμό στη φύση, το νερό την κοινωνία. Παράλληλα, θα συνεχίσουμε την ενημέρωση και εκπαίδευση των συνεργατών μας μέσα από εργαλεία όπως το Sustainability Performance Directory».

 

Έφη Κουτσουρέλη,

Αντιπρόεδρος ΔΣ της Quest Συμμετοχών ΑΕ και Πρόεδρος της Επιτροπής ΕΚΕ QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

«Ο Όμιλος Quest, πιστός στο Όραμά του για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, που συνοψίζεται στο τρίπτυχο «Τεχνολογία, Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα», δηλώνει τη δέσμευσή του να συνεχίσει να εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση, συνεισφέροντας στο έργο των φορέων που υπηρετούν τη Βιώσιμη Ανάπτυξη με εργαλεία όπως το Sustainability Performance Directory για την πρόοδο της αγοράς, της κοινωνίας και της χώρας».

/
 

Δημήτρης Κυριακόπουλος,

Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. ElvalHalcor S.A.

«Η επιχειρηματική μας στρατηγική αποσκοπεί στην ενίσχυση της ηγετικής θέσης της ElvalHalcor στους κλάδους αλουμινίου και χαλκού με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη. Έχουμε επιλέξει να λειτουργούμε και να αναπτυσσόμαστε ακολουθώντας αρχές και υπεύθυνες πρακτικές για ένα υγιές επιχειρείν. Θεωρούμε λοιπόν βασικό παράγοντα επιτυχίας, την προώθηση και διάχυση των θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης στο σύνολο της εφοδιαστικής μας αλυσίδας».

 

Ντέπη Τζιμέα,

Executive Director Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου ΟΤΕ

«Η ένταξη του Ομίλου ΟΤΕ ως Sustainabilty Leader, στο Sustainability Performance Directory, σχετίζεται άμεσα με το επιχειρηματικό μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης που εφαρμόζει και το οποίο δημιουργεί ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης με τους πελάτες, τους επενδυτές, τους εργαζόμενους αλλά και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Με εφαλτήριο αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης και με όχημα την τεχνολογία και την καινοτομία στη σύγχρονη Ψηφιακή Εποχή, συμβάλλουμε ενεργά στη δημιουργία ενός κόσμου καλύτερου για όλους».

 

Αντώνης Τζωρτζακάκης,

Γενικός Διευθυντής Σταθερής Τηλεφωνίας και Εταιρικών Πελατών WIND ΕΛΛΑΣ

«Καθώς η WIND δεν αποτελεί ένα τοπικό τμήμα/θυγατρική κάποιου πολυεθνικού ομίλου που απλά υλοποιεί το πλαίσιο αειφορίας, ως μέρος ενός παγκόσμιου πλάνου, οι πρωτοβουλίες μας, οι σχετικές προσπάθειες και η απόλυτη συμμόρφωσή μας με τον κώδικα βιωσιμότητας αποτελούν την ενσάρκωση του κοινού οράματος διοίκησης και εργαζομένων να επιχειρούμε υπεύθυνα».

 

Ιωάννα Σαπουντζή,

Προϊσταμένη Διεύθυνσης Εταιρικής Διακυβέρνησης και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Τράπεζας & του Ομίλου

Η Εθνική Τράπεζα σε μια πορεία 176 χρόνων από της ιδρύσεως της το 1841, υιοθετούσε πάντοτε υψηλά πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, στηρίζοντας διαχρονικά την ελληνική οικονομία, αλλά και τις κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται.
Η ένταξη μας στην ομάδα των MOSTS SUSTAINABLE COMPANIES μας τιμά και μας χαροποιεί ιδιαίτερα γιατί επιβραβεύει τις προσπάθειες μας και τη στρατηγική μας προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό αποτελεί στόχο μας αλλά και δέσμευσή μας η ενεργοποίηση των ενδιαφερομένων μερών μας προς αυτή την κατεύθυνση, μέσω της υιοθέτησης «βέλτιστων πρακτικών» και αναγνωρισμένων διεθνώς προτύπων για την βιώσιμη ανάπτυξη.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εναρκτήριες Ομιλίες - Χαιρετισμοί


Πρόεδρος
QualityNet Foundation

Αντιπρόεδρος
QualityNet Foundation

Γενικός Διευθυντής
ΣΕΒ

 

Η Σύνδεση της Βιώσιμης Ανάπτυξης με τη
Χρηματοδότηση των Επιχειρήσεων


Τα νέα εθνικά και ευρωπαϊκά κανονιστικά πλαίσια παρουσιάστηκαν από τους ειδικούς.

μέλος του German Council for Sustainable Development

Keynote Speaker

Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην πρόεδρος Χρηματιστηρίου Αθηνών

Γενική Γραμματέας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιοαγοράς
 

Επιτελικός Διευθυντής Χρηματοοικονομικών, Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών

 

Σηματοδότηση
Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας


 
Όλες οι επιχειρήσεις που ξεχωρίζουν ως THE MOST SUSTAINABLE COMPANIES IN GREECE λαμβάνουν ένα ειδικό σήμα το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν προς όλα τα κοινά τους.

Είπαν για εμάς

Θέλετε να είναι και η εταιρία σας στην ηγετική αυτή ομάδα?
Μάθετε περισσότερα